Բառարան · Uncategorized

Չարենցական բառարան

Ես իմ անուշ Հայաստանի

հեզաճկուն- Հեզ և ճկուն, հեզորեն՝ մեղմորեն ճկուն

Վսեմ-վեհ, բարձր

երկաթագիր-հայերեն գրերի հին ձևը, որ նման է այժմյան տպագրական գլխագրերին

ՀԵՌԱՑՈՒՄԻ ԽՈՍՔԵՐ 

Գոց- փակ

ՄԱՀՎԱՆ ՏԵՍԻԼ 

քամահրանքը- արհամարհանք, բանի տեղ չդնել

բեկուն –դյուրակոտոր, դյուրափշուր, բեկանուտ

ակամա- հակառակ իր կամքի, հարկադրաբար

բորբ- տաք, ջերմ

ՄՈՐՍ ՀԱՄԱՐ ԳԱԶԵԼ

խորշոմ – մաշկի ծալքավորումից առաջացած ակոսիկ, կնճիռ

հեծեծել- ողբալ, սգալ

դառնաղի -դառն և աղի

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s